j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us
Lektorka
  -    -  Lektorka
lektorka

Jógu jsem intuitivně objevila v době svého dospívání, vědomě a aktivně se jí věnuji od roku 2008. Od roku 2014 jako lektorka. Jóga mi pomohla najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, získat schopnost dobře nakládat s vlastní energií, usměrnit emoce a zvýšit tělesnou pevnost a pružnost. Věřím v dynamiku skupiny, v umocnění společného působení energie i meditativních účinků jógy a proto je pro mě prociťování pohybu, dechu a relaxace s dalšími lidmi potěšením.

Pokračuji v dalším, nikdy nekončícím sebevzdělávání, a to jak vlastní praxí, tak na kurzech pořádaných zkušenými českými i zahraničními lektory.

 

Skladba lekce: úvodní relaxace, pranajáma, průpravná cvičení, ásanová praxe, závěrečná relaxace a krátká meditace. Lekce kombinuji u pozic bojovníků (ve stoje) s prvky vinyásy. Jednotlivé sestavy ásan jsou tedy rozděleny sekvencí Čaturanga dandásana, Kobra  a Střecha (nebo Pes hlavou dolů).

 

Vzdělání / specializace:  Instruktor Hatha jógy

 

2014 – ČESKÝ SVAZ JÓGY, o.s. – roční Akreditovaný vzdělávací program MŠMT ČR (200 hodin) – Instruktor jógy s obsahem:

 

  • Teorie a filozofie jógy
  • Praxe jógy
  • Využití jógových poznatků v praxi jógy
  • Všeobecná část

 

2014 – Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. – Vědecký základ sportovního tréninku (50 hodin) – Kurz trenérů licence B v rozsahu:

 

  • Pedagogika sportu, psychologie sportu, osobnost trenéra
  • Anatomie a fyziologie
  • Regenerace, výživa, hygiena, antidoping
  • Základy sportovního tréninku
  • Právo a sport
  • První pomoc a traumatologie

 

2022 – Hormonální jóga podle Dinah Rodrigues 

 

Ráda s Vámi „cvičím“

 

S úctou, Ilona Kubíčková